Shop Mobile More Submit  Join Login
OC test pencil animation by kurolucifer92 OC test pencil animation by kurolucifer92
My fist time test my OC animation.Bunny Emoji-26 (Teehee) [V2] pencil animation test. hue hue, Hope u guy like it.
I drawing  and using easygif to make this.Icon - 012 Kyuto (Sparkle eyes) 
Add a Comment:
 
:iconvifairytail:
vifairytail Featured By Owner Feb 13, 2014  Student Traditional Artist
Ooooooh, amazing! **
Reply
:iconlkeyl:
lKeyl Featured By Owner Jan 21, 2014
nếu chỉnh nhanh hơn chút thì sẽ đẹp hơn~ Bunny Emoji-28 (Waving) [V2] 
Reply
:iconkurolucifer92:
kurolucifer92 Featured By Owner Jan 21, 2014  Hobbyist Traditional Artist
ừ :D  cũng muốn chuyển nhanh nhưng mà sợ nhanh quá :3. hi hi thank e
Reply
:iconlkeyl:
lKeyl Featured By Owner Jan 23, 2014
hi hi  ko c g anh  Kao Emoji-83 (Good Morning) [V5] 
Reply
:iconpapig-phuong-anh:
Papig-Phuong-Anh Featured By Owner Jan 21, 2014
Hức, vẽ bao nhiêu hình mới đc như này Big Fool Emoji-03 (Creep Stare) [V2] 
Reply
:iconkurolucifer92:
kurolucifer92 Featured By Owner Jan 21, 2014  Hobbyist Traditional Artist
:)) đệch, chừng 12 fream thôi, nhìn chưa mượt lắm  Cute Tiger (Happy) [V1] cơ mà giữ nét ko đổi khổ kinh :))
Reply
:iconpapig-phuong-anh:
Papig-Phuong-Anh Featured By Owner Jan 21, 2014
Có thấy một vài chỗ chuyển động lệch nét, cơ mà sợ thật, ngồi vẽ y nhau, giữ nét thế này =w=
Reply
:iconfollowthewinds:
FollowTheWinds Featured By Owner Jan 21, 2014
; 3 ; đáng yêu (y) = ))) *le chui từ TTVN vào đây* 
Reply
:iconcomicsboy99:
comicsboy99 Featured By Owner Jan 20, 2014

xấu quá xấu quá :))))
Reply
:iconkurolucifer92:
kurolucifer92 Featured By Owner Jan 20, 2014  Hobbyist Traditional Artist
cái đờ mờ =)) tiến đâu ra ri. fk
Reply
:iconcomicsboy99:
comicsboy99 Featured By Owner Jan 20, 2014
:V

Reply
:iconkurolucifer92:
kurolucifer92 Featured By Owner Jan 20, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Spazattackplz 
Reply
:iconcomicsboy99:
comicsboy99 Featured By Owner Jan 20, 2014
:V

Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
January 20, 2014
Image Size
1.3 MB
Resolution
500×375
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
388
Favourites
9 (who?)
Comments
13
×